ผู้บริหารและบุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องลงเวลาปฏิบัติราชการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม