ร่วมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มื่อวันที่ 24 พ.ค.62 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ร่วมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.62 (7 วัน) ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. บริเวณศาลกลางจังหวัดนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม