คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ร่วมเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดยอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

    คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสูงสุด รวมไปถึงการตกแต่งสวน บริเวณภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

    สำหรับบ่อน้ำพระอินทร์ เป็นบ่อน้ำโบราณของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีมาตั้งแต่สมัยก่อสร้างองค์พระธาตุพนม ในอดีตมีชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างองค์พระธาตุพนมจำนวนมาก ซึ่งระหว่างการสร้างจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงได้ขุดบ่อขึ้นมา โดยบ่อน้ำพระอินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากองค์พระธาตุพนมประมาณ 60 เมตร มีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก 10 เมตร เป็นบ่อน้ำจืด ใส สะอาด มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี

    ครั้งล่าสุดที่มีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำพระอินทร์แห่งนี้ คือเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554